Две мечки вървели из пустинята:
-Много сняг е навалял?
-Глупачка. Не виждаш ли, че е опесъчено.